Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Spin 7:00 am
Spin
Jul 1 @ 7:00 am – 7:45 am
 
Move freely – Flexibility 8:15 am
Move freely – Flexibility
Jul 1 @ 8:15 am – 9:00 am
 
Core focus 9:00 am
Core focus
Jul 1 @ 9:00 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jul 1 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 1 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Yoga 10:45 am
Yoga
Jul 1 @ 10:45 am – 12:00 pm
 
Express Power 12:30 pm
Express Power
Jul 1 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Fitball 5:45 pm
Fitball
Jul 1 @ 5:45 pm – 6:30 pm
 
Spin Express 6:15 pm
Spin Express
Jul 1 @ 6:15 pm – 6:45 pm
 
Bodybalance 6:30 pm
Bodybalance
Jul 1 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Wolverine 6:30 pm
Wolverine
Jul 1 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jul 1 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Pilates 7:30 pm
Pilates
Jul 1 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
2
Spin 6:15 am
Spin
Jul 2 @ 6:15 am – 7:00 am
 
Spin 8:00 am
Spin
Jul 2 @ 8:00 am – 8:45 am
 
Pilates 8:15 am
Pilates
Jul 2 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Fitball 9:15 am
Fitball
Jul 2 @ 9:15 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 2 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Bodybalance 10:00 am
Bodybalance
Jul 2 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:00 am
Pilates
Jul 2 @ 11:00 am – 12:00 pm
 
Cardio Tennis 1:30 pm
Cardio Tennis
Jul 2 @ 1:30 pm – 2:30 pm
 
Bodypump 5:30 pm
Bodypump
Jul 2 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Body Attack 6:30 pm
Body Attack
Jul 2 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jul 2 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Yoga 7:30 pm
Yoga
Jul 2 @ 7:30 pm – 8:45 pm
 
3
Spin 8:00 am
Spin
Jul 3 @ 8:00 am – 8:45 am
 
Bodypump 8:15 am
Bodypump
Jul 3 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jul 3 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 3 @ 9:30 am – 10:15 am
 
MPower Yoga 10:00 am
MPower Yoga
Jul 3 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:15 am
Pilates
Jul 3 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
Express Strength 12:30 pm
Express Strength
Jul 3 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Hiit 5:30 pm
Hiit
Jul 3 @ 5:30 pm – 6:15 pm
 
Spin 6:30 pm
Spin
Jul 3 @ 6:30 pm – 7:15 pm
 
4
Bodyattack 9:00 am
Bodyattack
Jul 4 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Spin 9:15 am
Spin
Jul 4 @ 9:15 am – 10:00 am
 
Bodybalance 10:15 am
Bodybalance
Jul 4 @ 10:15 am – 11:15 am
 
Spin 10:15 am
Spin
Jul 4 @ 10:15 am – 11:00 am
 
Bodypump 11:15 am
Bodypump
Jul 4 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
X-Fit 5:00 pm
X-Fit
Jul 4 @ 5:00 pm – 5:45 pm
 
5
Pilates 8:15 am
Pilates
Jul 5 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jul 5 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 5 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Kettlebell Conditioning 10:45 am
Kettlebell Conditioning
Jul 5 @ 10:45 am – 11:30 am
 
6
Spin 7:00 am
Spin
Jul 6 @ 7:00 am – 7:45 am
 
Move Freely – Endurance 8:15 am
Move Freely – Endurance
Jul 6 @ 8:15 am – 9:00 am
 
Core focus 9:00 am
Core focus
Jul 6 @ 9:00 am – 9:15 am
 
Body Blast 9:30 am
Body Blast
Jul 6 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 6 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Pilates 10:30 am
Pilates
Jul 6 @ 10:30 am – 11:30 am
 
Body Barre 11:30 am
Body Barre
Jul 6 @ 11:30 am – 12:15 pm
 
Express Core 12:30 pm
Express Core
Jul 6 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Bodyattack 5:45 pm
Bodyattack
Jul 6 @ 5:45 pm – 6:30 pm
 
Spin 6:00 pm
Spin
Jul 6 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Metafit 6:45 pm
Metafit
Jul 6 @ 6:45 pm – 7:15 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jul 6 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Bodypump 7:30 pm
Bodypump
Jul 6 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
X-Fit 8:30 pm
X-Fit
Jul 6 @ 8:30 pm – 9:30 pm
 
7
Spin 6:15 am
Spin
Jul 7 @ 6:15 am – 7:00 am
 
Spin 8:00 am
Spin
Jul 7 @ 8:00 am – 9:00 am
 
Pilates 8:15 am
Pilates
Jul 7 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jul 7 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jul 7 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 7 @ 9:30 am – 10:15 am
 
HiiT Yoga 10:00 am
HiiT Yoga
Jul 7 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:15 am
Pilates
Jul 7 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
Bodypump 5:30 pm
Bodypump
Jul 7 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Cardio Tennis 6:00 pm
Cardio Tennis
Jul 7 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
Spin 6:00 pm
Spin
Jul 7 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Fitball 6:45 pm
Fitball
Jul 7 @ 6:45 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jul 7 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Pilates – Foundations 7:45 pm
Pilates – Foundations
Jul 7 @ 7:45 pm – 8:45 pm
 
8
Spin 7:00 am
Spin
Jul 8 @ 7:00 am – 7:45 am
 
Move freely – Flexibility 8:15 am
Move freely – Flexibility
Jul 8 @ 8:15 am – 9:00 am
 
Core focus 9:00 am
Core focus
Jul 8 @ 9:00 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jul 8 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 8 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Yoga 10:45 am
Yoga
Jul 8 @ 10:45 am – 12:00 pm
 
Express Power 12:30 pm
Express Power
Jul 8 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Fitball 5:45 pm
Fitball
Jul 8 @ 5:45 pm – 6:30 pm
 
Spin Express 6:15 pm
Spin Express
Jul 8 @ 6:15 pm – 6:45 pm
 
Bodybalance 6:30 pm
Bodybalance
Jul 8 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Wolverine 6:30 pm
Wolverine
Jul 8 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jul 8 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Pilates 7:30 pm
Pilates
Jul 8 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
9
Spin 6:15 am
Spin
Jul 9 @ 6:15 am – 7:00 am
 
Spin 8:00 am
Spin
Jul 9 @ 8:00 am – 8:45 am
 
Pilates 8:15 am
Pilates
Jul 9 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Fitball 9:15 am
Fitball
Jul 9 @ 9:15 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 9 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Bodybalance 10:00 am
Bodybalance
Jul 9 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:00 am
Pilates
Jul 9 @ 11:00 am – 12:00 pm
 
Cardio Tennis 1:30 pm
Cardio Tennis
Jul 9 @ 1:30 pm – 2:30 pm
 
Bodypump 5:30 pm
Bodypump
Jul 9 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Body Attack 6:30 pm
Body Attack
Jul 9 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jul 9 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Yoga 7:30 pm
Yoga
Jul 9 @ 7:30 pm – 8:45 pm
 
10
Spin 8:00 am
Spin
Jul 10 @ 8:00 am – 8:45 am
 
Bodypump 8:15 am
Bodypump
Jul 10 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jul 10 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 10 @ 9:30 am – 10:15 am
 
MPower Yoga 10:00 am
MPower Yoga
Jul 10 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:15 am
Pilates
Jul 10 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
Express Strength 12:30 pm
Express Strength
Jul 10 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Hiit 5:30 pm
Hiit
Jul 10 @ 5:30 pm – 6:15 pm
 
Spin 6:30 pm
Spin
Jul 10 @ 6:30 pm – 7:15 pm
 
11
Bodyattack 9:00 am
Bodyattack
Jul 11 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Spin 9:15 am
Spin
Jul 11 @ 9:15 am – 10:00 am
 
Bodybalance 10:15 am
Bodybalance
Jul 11 @ 10:15 am – 11:15 am
 
Spin 10:15 am
Spin
Jul 11 @ 10:15 am – 11:00 am
 
Bodypump 11:15 am
Bodypump
Jul 11 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
X-Fit 5:00 pm
X-Fit
Jul 11 @ 5:00 pm – 5:45 pm
 
12
Pilates 8:15 am
Pilates
Jul 12 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jul 12 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 12 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Kettlebell Conditioning 10:45 am
Kettlebell Conditioning
Jul 12 @ 10:45 am – 11:30 am
 
13
Spin 7:00 am
Spin
Jul 13 @ 7:00 am – 7:45 am
 
Move Freely – Endurance 8:15 am
Move Freely – Endurance
Jul 13 @ 8:15 am – 9:00 am
 
Core focus 9:00 am
Core focus
Jul 13 @ 9:00 am – 9:15 am
 
Body Blast 9:30 am
Body Blast
Jul 13 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 13 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Pilates 10:30 am
Pilates
Jul 13 @ 10:30 am – 11:30 am
 
Body Barre 11:30 am
Body Barre
Jul 13 @ 11:30 am – 12:15 pm
 
Express Core 12:30 pm
Express Core
Jul 13 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Bodyattack 5:45 pm
Bodyattack
Jul 13 @ 5:45 pm – 6:30 pm
 
Spin 6:00 pm
Spin
Jul 13 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Metafit 6:45 pm
Metafit
Jul 13 @ 6:45 pm – 7:15 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jul 13 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Bodypump 7:30 pm
Bodypump
Jul 13 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
X-Fit 8:30 pm
X-Fit
Jul 13 @ 8:30 pm – 9:30 pm
 
14
Spin 6:15 am
Spin
Jul 14 @ 6:15 am – 7:00 am
 
Spin 8:00 am
Spin
Jul 14 @ 8:00 am – 9:00 am
 
Pilates 8:15 am
Pilates
Jul 14 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jul 14 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jul 14 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 14 @ 9:30 am – 10:15 am
 
HiiT Yoga 10:00 am
HiiT Yoga
Jul 14 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:15 am
Pilates
Jul 14 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
Bodypump 5:30 pm
Bodypump
Jul 14 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Cardio Tennis 6:00 pm
Cardio Tennis
Jul 14 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
Spin 6:00 pm
Spin
Jul 14 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Fitball 6:45 pm
Fitball
Jul 14 @ 6:45 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jul 14 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Pilates – Foundations 7:45 pm
Pilates – Foundations
Jul 14 @ 7:45 pm – 8:45 pm
 
15
Spin 7:00 am
Spin
Jul 15 @ 7:00 am – 7:45 am
 
Move freely – Flexibility 8:15 am
Move freely – Flexibility
Jul 15 @ 8:15 am – 9:00 am
 
Core focus 9:00 am
Core focus
Jul 15 @ 9:00 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jul 15 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 15 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Yoga 10:45 am
Yoga
Jul 15 @ 10:45 am – 12:00 pm
 
Express Power 12:30 pm
Express Power
Jul 15 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Fitball 5:45 pm
Fitball
Jul 15 @ 5:45 pm – 6:30 pm
 
Spin Express 6:15 pm
Spin Express
Jul 15 @ 6:15 pm – 6:45 pm
 
Bodybalance 6:30 pm
Bodybalance
Jul 15 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Wolverine 6:30 pm
Wolverine
Jul 15 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jul 15 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Pilates 7:30 pm
Pilates
Jul 15 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
16
Spin 6:15 am
Spin
Jul 16 @ 6:15 am – 7:00 am
 
Spin 8:00 am
Spin
Jul 16 @ 8:00 am – 8:45 am
 
Pilates 8:15 am
Pilates
Jul 16 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Fitball 9:15 am
Fitball
Jul 16 @ 9:15 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 16 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Bodybalance 10:00 am
Bodybalance
Jul 16 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:00 am
Pilates
Jul 16 @ 11:00 am – 12:00 pm
 
Cardio Tennis 1:30 pm
Cardio Tennis
Jul 16 @ 1:30 pm – 2:30 pm
 
Bodypump 5:30 pm
Bodypump
Jul 16 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Body Attack 6:30 pm
Body Attack
Jul 16 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jul 16 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Yoga 7:30 pm
Yoga
Jul 16 @ 7:30 pm – 8:45 pm
 
17
Spin 8:00 am
Spin
Jul 17 @ 8:00 am – 8:45 am
 
Bodypump 8:15 am
Bodypump
Jul 17 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jul 17 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 17 @ 9:30 am – 10:15 am
 
MPower Yoga 10:00 am
MPower Yoga
Jul 17 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:15 am
Pilates
Jul 17 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
Express Strength 12:30 pm
Express Strength
Jul 17 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Hiit 5:30 pm
Hiit
Jul 17 @ 5:30 pm – 6:15 pm
 
Spin 6:30 pm
Spin
Jul 17 @ 6:30 pm – 7:15 pm
 
18
Bodyattack 9:00 am
Bodyattack
Jul 18 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Spin 9:15 am
Spin
Jul 18 @ 9:15 am – 10:00 am
 
Bodybalance 10:15 am
Bodybalance
Jul 18 @ 10:15 am – 11:15 am
 
Spin 10:15 am
Spin
Jul 18 @ 10:15 am – 11:00 am
 
Bodypump 11:15 am
Bodypump
Jul 18 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
X-Fit 5:00 pm
X-Fit
Jul 18 @ 5:00 pm – 5:45 pm
 
19
Pilates 8:15 am
Pilates
Jul 19 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jul 19 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 19 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Kettlebell Conditioning 10:45 am
Kettlebell Conditioning
Jul 19 @ 10:45 am – 11:30 am
 
20
Spin 7:00 am
Spin
Jul 20 @ 7:00 am – 7:45 am
 
Move Freely – Endurance 8:15 am
Move Freely – Endurance
Jul 20 @ 8:15 am – 9:00 am
 
Core focus 9:00 am
Core focus
Jul 20 @ 9:00 am – 9:15 am
 
Body Blast 9:30 am
Body Blast
Jul 20 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 20 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Pilates 10:30 am
Pilates
Jul 20 @ 10:30 am – 11:30 am
 
Body Barre 11:30 am
Body Barre
Jul 20 @ 11:30 am – 12:15 pm
 
Express Core 12:30 pm
Express Core
Jul 20 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Bodyattack 5:45 pm
Bodyattack
Jul 20 @ 5:45 pm – 6:30 pm
 
Spin 6:00 pm
Spin
Jul 20 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Metafit 6:45 pm
Metafit
Jul 20 @ 6:45 pm – 7:15 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jul 20 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Bodypump 7:30 pm
Bodypump
Jul 20 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
X-Fit 8:30 pm
X-Fit
Jul 20 @ 8:30 pm – 9:30 pm
 
21
Spin 6:15 am
Spin
Jul 21 @ 6:15 am – 7:00 am
 
Spin 8:00 am
Spin
Jul 21 @ 8:00 am – 9:00 am
 
Pilates 8:15 am
Pilates
Jul 21 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jul 21 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jul 21 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 21 @ 9:30 am – 10:15 am
 
HiiT Yoga 10:00 am
HiiT Yoga
Jul 21 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:15 am
Pilates
Jul 21 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
Bodypump 5:30 pm
Bodypump
Jul 21 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Cardio Tennis 6:00 pm
Cardio Tennis
Jul 21 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
Spin 6:00 pm
Spin
Jul 21 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Fitball 6:45 pm
Fitball
Jul 21 @ 6:45 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jul 21 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Pilates – Foundations 7:45 pm
Pilates – Foundations
Jul 21 @ 7:45 pm – 8:45 pm
 
22
Spin 7:00 am
Spin
Jul 22 @ 7:00 am – 7:45 am
 
Move freely – Flexibility 8:15 am
Move freely – Flexibility
Jul 22 @ 8:15 am – 9:00 am
 
Core focus 9:00 am
Core focus
Jul 22 @ 9:00 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jul 22 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 22 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Yoga 10:45 am
Yoga
Jul 22 @ 10:45 am – 12:00 pm
 
Express Power 12:30 pm
Express Power
Jul 22 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Fitball 5:45 pm
Fitball
Jul 22 @ 5:45 pm – 6:30 pm
 
Spin Express 6:15 pm
Spin Express
Jul 22 @ 6:15 pm – 6:45 pm
 
Bodybalance 6:30 pm
Bodybalance
Jul 22 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Wolverine 6:30 pm
Wolverine
Jul 22 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jul 22 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Pilates 7:30 pm
Pilates
Jul 22 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
23
Spin 6:15 am
Spin
Jul 23 @ 6:15 am – 7:00 am
 
Spin 8:00 am
Spin
Jul 23 @ 8:00 am – 8:45 am
 
Pilates 8:15 am
Pilates
Jul 23 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Fitball 9:15 am
Fitball
Jul 23 @ 9:15 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 23 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Bodybalance 10:00 am
Bodybalance
Jul 23 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:00 am
Pilates
Jul 23 @ 11:00 am – 12:00 pm
 
Cardio Tennis 1:30 pm
Cardio Tennis
Jul 23 @ 1:30 pm – 2:30 pm
 
Bodypump 5:30 pm
Bodypump
Jul 23 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Body Attack 6:30 pm
Body Attack
Jul 23 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jul 23 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Yoga 7:30 pm
Yoga
Jul 23 @ 7:30 pm – 8:45 pm
 
24
Spin 8:00 am
Spin
Jul 24 @ 8:00 am – 8:45 am
 
Bodypump 8:15 am
Bodypump
Jul 24 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jul 24 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 24 @ 9:30 am – 10:15 am
 
MPower Yoga 10:00 am
MPower Yoga
Jul 24 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:15 am
Pilates
Jul 24 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
Express Strength 12:30 pm
Express Strength
Jul 24 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Hiit 5:30 pm
Hiit
Jul 24 @ 5:30 pm – 6:15 pm
 
Spin 6:30 pm
Spin
Jul 24 @ 6:30 pm – 7:15 pm
 
25
Bodyattack 9:00 am
Bodyattack
Jul 25 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Spin 9:15 am
Spin
Jul 25 @ 9:15 am – 10:00 am
 
Bodybalance 10:15 am
Bodybalance
Jul 25 @ 10:15 am – 11:15 am
 
Spin 10:15 am
Spin
Jul 25 @ 10:15 am – 11:00 am
 
Bodypump 11:15 am
Bodypump
Jul 25 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
X-Fit 5:00 pm
X-Fit
Jul 25 @ 5:00 pm – 5:45 pm
 
26
Pilates 8:15 am
Pilates
Jul 26 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jul 26 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 26 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Kettlebell Conditioning 10:45 am
Kettlebell Conditioning
Jul 26 @ 10:45 am – 11:30 am
 
27
Spin 7:00 am
Spin
Jul 27 @ 7:00 am – 7:45 am
 
Move Freely – Endurance 8:15 am
Move Freely – Endurance
Jul 27 @ 8:15 am – 9:00 am
 
Core focus 9:00 am
Core focus
Jul 27 @ 9:00 am – 9:15 am
 
Body Blast 9:30 am
Body Blast
Jul 27 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 27 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Pilates 10:30 am
Pilates
Jul 27 @ 10:30 am – 11:30 am
 
Body Barre 11:30 am
Body Barre
Jul 27 @ 11:30 am – 12:15 pm
 
Express Core 12:30 pm
Express Core
Jul 27 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Bodyattack 5:45 pm
Bodyattack
Jul 27 @ 5:45 pm – 6:30 pm
 
Spin 6:00 pm
Spin
Jul 27 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Metafit 6:45 pm
Metafit
Jul 27 @ 6:45 pm – 7:15 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jul 27 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Bodypump 7:30 pm
Bodypump
Jul 27 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
X-Fit 8:30 pm
X-Fit
Jul 27 @ 8:30 pm – 9:30 pm
 
28
Spin 6:15 am
Spin
Jul 28 @ 6:15 am – 7:00 am
 
Spin 8:00 am
Spin
Jul 28 @ 8:00 am – 9:00 am
 
Pilates 8:15 am
Pilates
Jul 28 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jul 28 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jul 28 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 28 @ 9:30 am – 10:15 am
 
HiiT Yoga 10:00 am
HiiT Yoga
Jul 28 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:15 am
Pilates
Jul 28 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
Bodypump 5:30 pm
Bodypump
Jul 28 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Cardio Tennis 6:00 pm
Cardio Tennis
Jul 28 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
Spin 6:00 pm
Spin
Jul 28 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Fitball 6:45 pm
Fitball
Jul 28 @ 6:45 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jul 28 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Pilates – Foundations 7:45 pm
Pilates – Foundations
Jul 28 @ 7:45 pm – 8:45 pm
 
29
Spin 7:00 am
Spin
Jul 29 @ 7:00 am – 7:45 am
 
Move freely – Flexibility 8:15 am
Move freely – Flexibility
Jul 29 @ 8:15 am – 9:00 am
 
Core focus 9:00 am
Core focus
Jul 29 @ 9:00 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jul 29 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 29 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Yoga 10:45 am
Yoga
Jul 29 @ 10:45 am – 12:00 pm
 
Express Power 12:30 pm
Express Power
Jul 29 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Fitball 5:45 pm
Fitball
Jul 29 @ 5:45 pm – 6:30 pm
 
Spin Express 6:15 pm
Spin Express
Jul 29 @ 6:15 pm – 6:45 pm
 
Bodybalance 6:30 pm
Bodybalance
Jul 29 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Wolverine 6:30 pm
Wolverine
Jul 29 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jul 29 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Pilates 7:30 pm
Pilates
Jul 29 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
30
Spin 6:15 am
Spin
Jul 30 @ 6:15 am – 7:00 am
 
Spin 8:00 am
Spin
Jul 30 @ 8:00 am – 8:45 am
 
Pilates 8:15 am
Pilates
Jul 30 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Fitball 9:15 am
Fitball
Jul 30 @ 9:15 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 30 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Bodybalance 10:00 am
Bodybalance
Jul 30 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:00 am
Pilates
Jul 30 @ 11:00 am – 12:00 pm
 
Cardio Tennis 1:30 pm
Cardio Tennis
Jul 30 @ 1:30 pm – 2:30 pm
 
Bodypump 5:30 pm
Bodypump
Jul 30 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Body Attack 6:30 pm
Body Attack
Jul 30 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jul 30 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Yoga 7:30 pm
Yoga
Jul 30 @ 7:30 pm – 8:45 pm
 
31
Spin 8:00 am
Spin
Jul 31 @ 8:00 am – 8:45 am
 
Bodypump 8:15 am
Bodypump
Jul 31 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jul 31 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jul 31 @ 9:30 am – 10:15 am
 
MPower Yoga 10:00 am
MPower Yoga
Jul 31 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:15 am
Pilates
Jul 31 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
Express Strength 12:30 pm
Express Strength
Jul 31 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Hiit 5:30 pm
Hiit
Jul 31 @ 5:30 pm – 6:15 pm
 
Spin 6:30 pm
Spin
Jul 31 @ 6:30 pm – 7:15 pm