Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Spin 7:00 am
Spin
Jan 1 @ 7:00 am – 7:45 am
 
Move freely – Flexibility 8:15 am
Move freely – Flexibility
Jan 1 @ 8:15 am – 9:00 am
 
Core focus 9:00 am
Core focus
Jan 1 @ 9:00 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jan 1 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 1 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Yoga 10:45 am
Yoga
Jan 1 @ 10:45 am – 12:00 pm
 
Express Power 12:30 pm
Express Power
Jan 1 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Fitball 5:45 pm
Fitball
Jan 1 @ 5:45 pm – 6:30 pm
 
Spin Express 6:15 pm
Spin Express
Jan 1 @ 6:15 pm – 6:45 pm
 
Bodybalance 6:30 pm
Bodybalance
Jan 1 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Wolverine 6:30 pm
Wolverine
Jan 1 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jan 1 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Pilates 7:30 pm
Pilates
Jan 1 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
2
Spin 6:15 am
Spin
Jan 2 @ 6:15 am – 7:00 am
 
Spin 8:00 am
Spin
Jan 2 @ 8:00 am – 8:45 am
 
Pilates 8:15 am
Pilates
Jan 2 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Fitball 9:15 am
Fitball
Jan 2 @ 9:15 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 2 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Bodybalance 10:00 am
Bodybalance
Jan 2 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:00 am
Pilates
Jan 2 @ 11:00 am – 12:00 pm
 
Cardio Tennis 1:30 pm
Cardio Tennis
Jan 2 @ 1:30 pm – 2:30 pm
 
Bodypump 5:30 pm
Bodypump
Jan 2 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Body Attack 6:30 pm
Body Attack
Jan 2 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jan 2 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Yoga 7:30 pm
Yoga
Jan 2 @ 7:30 pm – 8:45 pm
 
3
Spin 8:00 am
Spin
Jan 3 @ 8:00 am – 8:45 am
 
Bodypump 8:15 am
Bodypump
Jan 3 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jan 3 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 3 @ 9:30 am – 10:15 am
 
MPower Yoga 10:00 am
MPower Yoga
Jan 3 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:15 am
Pilates
Jan 3 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
Express Strength 12:30 pm
Express Strength
Jan 3 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Hiit 5:30 pm
Hiit
Jan 3 @ 5:30 pm – 6:15 pm
 
Spin 6:30 pm
Spin
Jan 3 @ 6:30 pm – 7:15 pm
 
4
Bodyattack 9:00 am
Bodyattack
Jan 4 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Spin 9:15 am
Spin
Jan 4 @ 9:15 am – 10:00 am
 
Bodybalance 10:15 am
Bodybalance
Jan 4 @ 10:15 am – 11:15 am
 
Spin 10:15 am
Spin
Jan 4 @ 10:15 am – 11:00 am
 
Bodypump 11:15 am
Bodypump
Jan 4 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
X-Fit 5:00 pm
X-Fit
Jan 4 @ 5:00 pm – 5:45 pm
 
5
Pilates 8:15 am
Pilates
Jan 5 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jan 5 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 5 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Kettlebell Conditioning 10:45 am
Kettlebell Conditioning
Jan 5 @ 10:45 am – 11:30 am
 
6
Spin 7:00 am
Spin
Jan 6 @ 7:00 am – 7:45 am
 
Move Freely – Endurance 8:15 am
Move Freely – Endurance
Jan 6 @ 8:15 am – 9:00 am
 
Core focus 9:00 am
Core focus
Jan 6 @ 9:00 am – 9:15 am
 
Body Blast 9:30 am
Body Blast
Jan 6 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 6 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Pilates 10:30 am
Pilates
Jan 6 @ 10:30 am – 11:30 am
 
Body Barre 11:30 am
Body Barre
Jan 6 @ 11:30 am – 12:15 pm
 
Express Core 12:30 pm
Express Core
Jan 6 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Bodyattack 5:45 pm
Bodyattack
Jan 6 @ 5:45 pm – 6:30 pm
 
Spin 6:00 pm
Spin
Jan 6 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Metafit 6:45 pm
Metafit
Jan 6 @ 6:45 pm – 7:15 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jan 6 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Bodypump 7:30 pm
Bodypump
Jan 6 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
X-Fit 8:30 pm
X-Fit
Jan 6 @ 8:30 pm – 9:30 pm
 
7
Spin 6:15 am
Spin
Jan 7 @ 6:15 am – 7:00 am
 
Spin 8:00 am
Spin
Jan 7 @ 8:00 am – 9:00 am
 
Pilates 8:15 am
Pilates
Jan 7 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jan 7 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jan 7 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 7 @ 9:30 am – 10:15 am
 
HiiT Yoga 10:00 am
HiiT Yoga
Jan 7 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:15 am
Pilates
Jan 7 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
Bodypump 5:30 pm
Bodypump
Jan 7 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Cardio Tennis 6:00 pm
Cardio Tennis
Jan 7 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
Spin 6:00 pm
Spin
Jan 7 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Fitball 6:45 pm
Fitball
Jan 7 @ 6:45 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jan 7 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Pilates – Foundations 7:45 pm
Pilates – Foundations
Jan 7 @ 7:45 pm – 8:45 pm
 
8
Spin 7:00 am
Spin
Jan 8 @ 7:00 am – 7:45 am
 
Move freely – Flexibility 8:15 am
Move freely – Flexibility
Jan 8 @ 8:15 am – 9:00 am
 
Core focus 9:00 am
Core focus
Jan 8 @ 9:00 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jan 8 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 8 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Yoga 10:45 am
Yoga
Jan 8 @ 10:45 am – 12:00 pm
 
Express Power 12:30 pm
Express Power
Jan 8 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Fitball 5:45 pm
Fitball
Jan 8 @ 5:45 pm – 6:30 pm
 
Spin Express 6:15 pm
Spin Express
Jan 8 @ 6:15 pm – 6:45 pm
 
Bodybalance 6:30 pm
Bodybalance
Jan 8 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Wolverine 6:30 pm
Wolverine
Jan 8 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jan 8 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Pilates 7:30 pm
Pilates
Jan 8 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
9
Spin 6:15 am
Spin
Jan 9 @ 6:15 am – 7:00 am
 
Spin 8:00 am
Spin
Jan 9 @ 8:00 am – 8:45 am
 
Pilates 8:15 am
Pilates
Jan 9 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Fitball 9:15 am
Fitball
Jan 9 @ 9:15 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 9 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Bodybalance 10:00 am
Bodybalance
Jan 9 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:00 am
Pilates
Jan 9 @ 11:00 am – 12:00 pm
 
Cardio Tennis 1:30 pm
Cardio Tennis
Jan 9 @ 1:30 pm – 2:30 pm
 
Bodypump 5:30 pm
Bodypump
Jan 9 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Body Attack 6:30 pm
Body Attack
Jan 9 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jan 9 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Yoga 7:30 pm
Yoga
Jan 9 @ 7:30 pm – 8:45 pm
 
10
Spin 8:00 am
Spin
Jan 10 @ 8:00 am – 8:45 am
 
Bodypump 8:15 am
Bodypump
Jan 10 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jan 10 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 10 @ 9:30 am – 10:15 am
 
MPower Yoga 10:00 am
MPower Yoga
Jan 10 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:15 am
Pilates
Jan 10 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
Express Strength 12:30 pm
Express Strength
Jan 10 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Hiit 5:30 pm
Hiit
Jan 10 @ 5:30 pm – 6:15 pm
 
Spin 6:30 pm
Spin
Jan 10 @ 6:30 pm – 7:15 pm
 
11
Bodyattack 9:00 am
Bodyattack
Jan 11 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Spin 9:15 am
Spin
Jan 11 @ 9:15 am – 10:00 am
 
Bodybalance 10:15 am
Bodybalance
Jan 11 @ 10:15 am – 11:15 am
 
Spin 10:15 am
Spin
Jan 11 @ 10:15 am – 11:00 am
 
Bodypump 11:15 am
Bodypump
Jan 11 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
X-Fit 5:00 pm
X-Fit
Jan 11 @ 5:00 pm – 5:45 pm
 
12
Pilates 8:15 am
Pilates
Jan 12 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jan 12 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 12 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Kettlebell Conditioning 10:45 am
Kettlebell Conditioning
Jan 12 @ 10:45 am – 11:30 am
 
13
Spin 7:00 am
Spin
Jan 13 @ 7:00 am – 7:45 am
 
Move Freely – Endurance 8:15 am
Move Freely – Endurance
Jan 13 @ 8:15 am – 9:00 am
 
Core focus 9:00 am
Core focus
Jan 13 @ 9:00 am – 9:15 am
 
Body Blast 9:30 am
Body Blast
Jan 13 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 13 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Pilates 10:30 am
Pilates
Jan 13 @ 10:30 am – 11:30 am
 
Body Barre 11:30 am
Body Barre
Jan 13 @ 11:30 am – 12:15 pm
 
Express Core 12:30 pm
Express Core
Jan 13 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Bodyattack 5:45 pm
Bodyattack
Jan 13 @ 5:45 pm – 6:30 pm
 
Spin 6:00 pm
Spin
Jan 13 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Metafit 6:45 pm
Metafit
Jan 13 @ 6:45 pm – 7:15 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jan 13 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Bodypump 7:30 pm
Bodypump
Jan 13 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
X-Fit 8:30 pm
X-Fit
Jan 13 @ 8:30 pm – 9:30 pm
 
14
Spin 6:15 am
Spin
Jan 14 @ 6:15 am – 7:00 am
 
Spin 8:00 am
Spin
Jan 14 @ 8:00 am – 9:00 am
 
Pilates 8:15 am
Pilates
Jan 14 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jan 14 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jan 14 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 14 @ 9:30 am – 10:15 am
 
HiiT Yoga 10:00 am
HiiT Yoga
Jan 14 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:15 am
Pilates
Jan 14 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
Bodypump 5:30 pm
Bodypump
Jan 14 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Cardio Tennis 6:00 pm
Cardio Tennis
Jan 14 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
Spin 6:00 pm
Spin
Jan 14 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Fitball 6:45 pm
Fitball
Jan 14 @ 6:45 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jan 14 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Pilates – Foundations 7:45 pm
Pilates – Foundations
Jan 14 @ 7:45 pm – 8:45 pm
 
15
Spin 7:00 am
Spin
Jan 15 @ 7:00 am – 7:45 am
 
Move freely – Flexibility 8:15 am
Move freely – Flexibility
Jan 15 @ 8:15 am – 9:00 am
 
Core focus 9:00 am
Core focus
Jan 15 @ 9:00 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jan 15 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 15 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Yoga 10:45 am
Yoga
Jan 15 @ 10:45 am – 12:00 pm
 
Express Power 12:30 pm
Express Power
Jan 15 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Fitball 5:45 pm
Fitball
Jan 15 @ 5:45 pm – 6:30 pm
 
Spin Express 6:15 pm
Spin Express
Jan 15 @ 6:15 pm – 6:45 pm
 
Bodybalance 6:30 pm
Bodybalance
Jan 15 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Wolverine 6:30 pm
Wolverine
Jan 15 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jan 15 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Pilates 7:30 pm
Pilates
Jan 15 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
16
Spin 6:15 am
Spin
Jan 16 @ 6:15 am – 7:00 am
 
Spin 8:00 am
Spin
Jan 16 @ 8:00 am – 8:45 am
 
Pilates 8:15 am
Pilates
Jan 16 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Fitball 9:15 am
Fitball
Jan 16 @ 9:15 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 16 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Bodybalance 10:00 am
Bodybalance
Jan 16 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:00 am
Pilates
Jan 16 @ 11:00 am – 12:00 pm
 
Cardio Tennis 1:30 pm
Cardio Tennis
Jan 16 @ 1:30 pm – 2:30 pm
 
Bodypump 5:30 pm
Bodypump
Jan 16 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Body Attack 6:30 pm
Body Attack
Jan 16 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jan 16 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Yoga 7:30 pm
Yoga
Jan 16 @ 7:30 pm – 8:45 pm
 
17
Spin 8:00 am
Spin
Jan 17 @ 8:00 am – 8:45 am
 
Bodypump 8:15 am
Bodypump
Jan 17 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jan 17 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 17 @ 9:30 am – 10:15 am
 
MPower Yoga 10:00 am
MPower Yoga
Jan 17 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:15 am
Pilates
Jan 17 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
Express Strength 12:30 pm
Express Strength
Jan 17 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Hiit 5:30 pm
Hiit
Jan 17 @ 5:30 pm – 6:15 pm
 
Spin 6:30 pm
Spin
Jan 17 @ 6:30 pm – 7:15 pm
 
18
Bodyattack 9:00 am
Bodyattack
Jan 18 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Spin 9:15 am
Spin
Jan 18 @ 9:15 am – 10:00 am
 
Bodybalance 10:15 am
Bodybalance
Jan 18 @ 10:15 am – 11:15 am
 
Spin 10:15 am
Spin
Jan 18 @ 10:15 am – 11:00 am
 
Bodypump 11:15 am
Bodypump
Jan 18 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
X-Fit 5:00 pm
X-Fit
Jan 18 @ 5:00 pm – 5:45 pm
 
19
Pilates 8:15 am
Pilates
Jan 19 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jan 19 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 19 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Kettlebell Conditioning 10:45 am
Kettlebell Conditioning
Jan 19 @ 10:45 am – 11:30 am
 
20
Spin 7:00 am
Spin
Jan 20 @ 7:00 am – 7:45 am
 
Move Freely – Endurance 8:15 am
Move Freely – Endurance
Jan 20 @ 8:15 am – 9:00 am
 
Core focus 9:00 am
Core focus
Jan 20 @ 9:00 am – 9:15 am
 
Body Blast 9:30 am
Body Blast
Jan 20 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 20 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Pilates 10:30 am
Pilates
Jan 20 @ 10:30 am – 11:30 am
 
Body Barre 11:30 am
Body Barre
Jan 20 @ 11:30 am – 12:15 pm
 
Express Core 12:30 pm
Express Core
Jan 20 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Bodyattack 5:45 pm
Bodyattack
Jan 20 @ 5:45 pm – 6:30 pm
 
Spin 6:00 pm
Spin
Jan 20 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Metafit 6:45 pm
Metafit
Jan 20 @ 6:45 pm – 7:15 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jan 20 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Bodypump 7:30 pm
Bodypump
Jan 20 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
X-Fit 8:30 pm
X-Fit
Jan 20 @ 8:30 pm – 9:30 pm
 
21
Spin 6:15 am
Spin
Jan 21 @ 6:15 am – 7:00 am
 
Spin 8:00 am
Spin
Jan 21 @ 8:00 am – 9:00 am
 
Pilates 8:15 am
Pilates
Jan 21 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jan 21 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jan 21 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 21 @ 9:30 am – 10:15 am
 
HiiT Yoga 10:00 am
HiiT Yoga
Jan 21 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:15 am
Pilates
Jan 21 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
Bodypump 5:30 pm
Bodypump
Jan 21 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Cardio Tennis 6:00 pm
Cardio Tennis
Jan 21 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
Spin 6:00 pm
Spin
Jan 21 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Fitball 6:45 pm
Fitball
Jan 21 @ 6:45 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jan 21 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Pilates – Foundations 7:45 pm
Pilates – Foundations
Jan 21 @ 7:45 pm – 8:45 pm
 
22
Spin 7:00 am
Spin
Jan 22 @ 7:00 am – 7:45 am
 
Move freely – Flexibility 8:15 am
Move freely – Flexibility
Jan 22 @ 8:15 am – 9:00 am
 
Core focus 9:00 am
Core focus
Jan 22 @ 9:00 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jan 22 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 22 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Yoga 10:45 am
Yoga
Jan 22 @ 10:45 am – 12:00 pm
 
Express Power 12:30 pm
Express Power
Jan 22 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Fitball 5:45 pm
Fitball
Jan 22 @ 5:45 pm – 6:30 pm
 
Spin Express 6:15 pm
Spin Express
Jan 22 @ 6:15 pm – 6:45 pm
 
Bodybalance 6:30 pm
Bodybalance
Jan 22 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Wolverine 6:30 pm
Wolverine
Jan 22 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jan 22 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Pilates 7:30 pm
Pilates
Jan 22 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
23
Spin 6:15 am
Spin
Jan 23 @ 6:15 am – 7:00 am
 
Spin 8:00 am
Spin
Jan 23 @ 8:00 am – 8:45 am
 
Pilates 8:15 am
Pilates
Jan 23 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Fitball 9:15 am
Fitball
Jan 23 @ 9:15 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 23 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Bodybalance 10:00 am
Bodybalance
Jan 23 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:00 am
Pilates
Jan 23 @ 11:00 am – 12:00 pm
 
Cardio Tennis 1:30 pm
Cardio Tennis
Jan 23 @ 1:30 pm – 2:30 pm
 
Bodypump 5:30 pm
Bodypump
Jan 23 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Body Attack 6:30 pm
Body Attack
Jan 23 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jan 23 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Yoga 7:30 pm
Yoga
Jan 23 @ 7:30 pm – 8:45 pm
 
24
Spin 8:00 am
Spin
Jan 24 @ 8:00 am – 8:45 am
 
Bodypump 8:15 am
Bodypump
Jan 24 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jan 24 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 24 @ 9:30 am – 10:15 am
 
MPower Yoga 10:00 am
MPower Yoga
Jan 24 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:15 am
Pilates
Jan 24 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
Express Strength 12:30 pm
Express Strength
Jan 24 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Hiit 5:30 pm
Hiit
Jan 24 @ 5:30 pm – 6:15 pm
 
Spin 6:30 pm
Spin
Jan 24 @ 6:30 pm – 7:15 pm
 
25
Bodyattack 9:00 am
Bodyattack
Jan 25 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Spin 9:15 am
Spin
Jan 25 @ 9:15 am – 10:00 am
 
Bodybalance 10:15 am
Bodybalance
Jan 25 @ 10:15 am – 11:15 am
 
Spin 10:15 am
Spin
Jan 25 @ 10:15 am – 11:00 am
 
Bodypump 11:15 am
Bodypump
Jan 25 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
X-Fit 5:00 pm
X-Fit
Jan 25 @ 5:00 pm – 5:45 pm
 
26
Pilates 8:15 am
Pilates
Jan 26 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jan 26 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 26 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Kettlebell Conditioning 10:45 am
Kettlebell Conditioning
Jan 26 @ 10:45 am – 11:30 am
 
27
Spin 7:00 am
Spin
Jan 27 @ 7:00 am – 7:45 am
 
Move Freely – Endurance 8:15 am
Move Freely – Endurance
Jan 27 @ 8:15 am – 9:00 am
 
Core focus 9:00 am
Core focus
Jan 27 @ 9:00 am – 9:15 am
 
Body Blast 9:30 am
Body Blast
Jan 27 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 27 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Pilates 10:30 am
Pilates
Jan 27 @ 10:30 am – 11:30 am
 
Body Barre 11:30 am
Body Barre
Jan 27 @ 11:30 am – 12:15 pm
 
Express Core 12:30 pm
Express Core
Jan 27 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Bodyattack 5:45 pm
Bodyattack
Jan 27 @ 5:45 pm – 6:30 pm
 
Spin 6:00 pm
Spin
Jan 27 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Metafit 6:45 pm
Metafit
Jan 27 @ 6:45 pm – 7:15 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jan 27 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Bodypump 7:30 pm
Bodypump
Jan 27 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
X-Fit 8:30 pm
X-Fit
Jan 27 @ 8:30 pm – 9:30 pm
 
28
Spin 6:15 am
Spin
Jan 28 @ 6:15 am – 7:00 am
 
Spin 8:00 am
Spin
Jan 28 @ 8:00 am – 9:00 am
 
Pilates 8:15 am
Pilates
Jan 28 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jan 28 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jan 28 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 28 @ 9:30 am – 10:15 am
 
HiiT Yoga 10:00 am
HiiT Yoga
Jan 28 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:15 am
Pilates
Jan 28 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
Bodypump 5:30 pm
Bodypump
Jan 28 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Cardio Tennis 6:00 pm
Cardio Tennis
Jan 28 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
Spin 6:00 pm
Spin
Jan 28 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Fitball 6:45 pm
Fitball
Jan 28 @ 6:45 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jan 28 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Pilates – Foundations 7:45 pm
Pilates – Foundations
Jan 28 @ 7:45 pm – 8:45 pm
 
29
Spin 7:00 am
Spin
Jan 29 @ 7:00 am – 7:45 am
 
Move freely – Flexibility 8:15 am
Move freely – Flexibility
Jan 29 @ 8:15 am – 9:00 am
 
Core focus 9:00 am
Core focus
Jan 29 @ 9:00 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jan 29 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 29 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Yoga 10:45 am
Yoga
Jan 29 @ 10:45 am – 12:00 pm
 
Express Power 12:30 pm
Express Power
Jan 29 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Fitball 5:45 pm
Fitball
Jan 29 @ 5:45 pm – 6:30 pm
 
Spin Express 6:15 pm
Spin Express
Jan 29 @ 6:15 pm – 6:45 pm
 
Bodybalance 6:30 pm
Bodybalance
Jan 29 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Wolverine 6:30 pm
Wolverine
Jan 29 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jan 29 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Pilates 7:30 pm
Pilates
Jan 29 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
30
Spin 6:15 am
Spin
Jan 30 @ 6:15 am – 7:00 am
 
Spin 8:00 am
Spin
Jan 30 @ 8:00 am – 8:45 am
 
Pilates 8:15 am
Pilates
Jan 30 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Fitball 9:15 am
Fitball
Jan 30 @ 9:15 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 30 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Bodybalance 10:00 am
Bodybalance
Jan 30 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:00 am
Pilates
Jan 30 @ 11:00 am – 12:00 pm
 
Cardio Tennis 1:30 pm
Cardio Tennis
Jan 30 @ 1:30 pm – 2:30 pm
 
Bodypump 5:30 pm
Bodypump
Jan 30 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Body Attack 6:30 pm
Body Attack
Jan 30 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jan 30 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Yoga 7:30 pm
Yoga
Jan 30 @ 7:30 pm – 8:45 pm
 
31
Spin 8:00 am
Spin
Jan 31 @ 8:00 am – 8:45 am
 
Bodypump 8:15 am
Bodypump
Jan 31 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jan 31 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jan 31 @ 9:30 am – 10:15 am
 
MPower Yoga 10:00 am
MPower Yoga
Jan 31 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:15 am
Pilates
Jan 31 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
Express Strength 12:30 pm
Express Strength
Jan 31 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Hiit 5:30 pm
Hiit
Jan 31 @ 5:30 pm – 6:15 pm
 
Spin 6:30 pm
Spin
Jan 31 @ 6:30 pm – 7:15 pm