Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Bodyattack 9:00 am
Bodyattack
Jun 1 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Spin 9:15 am
Spin
Jun 1 @ 9:15 am – 10:00 am
 
Bodybalance 10:15 am
Bodybalance
Jun 1 @ 10:15 am – 11:15 am
 
Spin 10:15 am
Spin
Jun 1 @ 10:15 am – 11:00 am
 
Body Barre 11:30 am
Body Barre
Jun 1 @ 11:30 am – 12:15 pm
 
X-Fit 5:00 pm
X-Fit
Jun 1 @ 5:00 pm – 5:45 pm
 
2
Bodypump 8:15 am
Bodypump
Jun 2 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jun 2 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 10:30 am
Spin
Jun 2 @ 10:30 am – 11:15 am
 
3
Spin 7:00 am
Spin
Jun 3 @ 7:00 am – 7:45 am
 
Move Freely – Endurance 8:15 am
Move Freely – Endurance
Jun 3 @ 8:15 am – 9:00 am
 
Core focus 9:00 am
Core focus
Jun 3 @ 9:00 am – 9:15 am
 
Body Blast 9:30 am
Body Blast
Jun 3 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jun 3 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Pilates 10:30 am
Pilates
Jun 3 @ 10:30 am – 11:30 am
 
Express Core 12:30 pm
Express Core
Jun 3 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Bodyattack 5:45 pm
Bodyattack
Jun 3 @ 5:45 pm – 6:30 pm
 
Spin 6:00 pm
Spin
Jun 3 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Metafit 6:45 pm
Metafit
Jun 3 @ 6:45 pm – 7:15 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jun 3 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Bodypump 7:30 pm
Bodypump
Jun 3 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
X-Fit 8:30 pm
X-Fit
Jun 3 @ 8:30 pm – 9:30 pm
 
4
Spin 6:15 am
Spin
Jun 4 @ 6:15 am – 7:00 am
 
Pilates 8:15 am
Pilates
Jun 4 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jun 4 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jun 4 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Kettlercise 10:00 am
Kettlercise
Jun 4 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Vets Tennis 1:30 pm
Vets Tennis
Jun 4 @ 1:30 pm – 3:45 pm
Winter £5.00 Summer £3.00
Bodypump 5:30 pm
Bodypump
Jun 4 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Cardio Tennis 6:00 pm
Cardio Tennis
Jun 4 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
Spin 6:00 pm
Spin
Jun 4 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Step Fusion 6:30 pm
Step Fusion
Jun 4 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jun 4 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Pilates – Foundations 7:45 pm
Pilates – Foundations
Jun 4 @ 7:45 pm – 8:45 pm
 
5
Spin 7:00 am
Spin
Jun 5 @ 7:00 am – 7:45 am
 
Move freely – Flexibility 8:15 am
Move freely – Flexibility
Jun 5 @ 8:15 am – 9:00 am
 
Core focus 9:00 am
Core focus
Jun 5 @ 9:00 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jun 5 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jun 5 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Yoga 10:45 am
Yoga
Jun 5 @ 10:45 am – 12:00 pm
 
Express Power 12:30 pm
Express Power
Jun 5 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
CX Worx 6:00 pm
CX Worx
Jun 5 @ 6:00 pm – 6:30 pm
 
Spin Express 6:15 pm
Spin Express
Jun 5 @ 6:15 pm – 6:45 pm
 
Bodybalance 6:30 pm
Bodybalance
Jun 5 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jun 5 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Pilates 7:30 pm
Pilates
Jun 5 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
Social Doubles Evening 8:30 pm
Social Doubles Evening
Jun 5 @ 8:30 pm – 10:00 pm
 
6
Spin 6:15 am
Spin
Jun 6 @ 6:15 am – 7:00 am
 
Spin 8:00 am
Spin
Jun 6 @ 8:00 am – 8:45 am
 
CX Worx 9:30 am
CX Worx
Jun 6 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jun 6 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Bodybalance 10:00 am
Bodybalance
Jun 6 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:00 am
Pilates
Jun 6 @ 11:00 am – 12:00 pm
 
Cardio Tennis 1:00 pm
Cardio Tennis
Jun 6 @ 1:00 pm – 2:00 pm
 
Bodypump 5:30 pm
Bodypump
Jun 6 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Sosa Dance Fitness 6:30 pm
Sosa Dance Fitness
Jun 6 @ 6:30 pm – 7:15 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jun 6 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Yoga 7:30 pm
Yoga
Jun 6 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
7
Spin 8:00 am
Spin
Jun 7 @ 8:00 am – 8:45 am
 
Bodypump 8:15 am
Bodypump
Jun 7 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Body Attack 9:30 am
Body Attack
Jun 7 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jun 7 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Metafit 10:30 am
Metafit
Jun 7 @ 10:30 am – 11:00 am
 
Pilates 11:15 am
Pilates
Jun 7 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
Express Strength 12:30 pm
Express Strength
Jun 7 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Vets Tennis 2:30 pm
Vets Tennis
Jun 7 @ 2:30 pm – 5:45 pm
 
Hiit 5:30 pm
Hiit
Jun 7 @ 5:30 pm – 6:15 pm
 
Spin 6:30 pm
Spin
Jun 7 @ 6:30 pm – 7:15 pm
 
8
Bodyattack 9:00 am
Bodyattack
Jun 8 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Spin 9:15 am
Spin
Jun 8 @ 9:15 am – 10:00 am
 
Bodybalance 10:15 am
Bodybalance
Jun 8 @ 10:15 am – 11:15 am
 
Spin 10:15 am
Spin
Jun 8 @ 10:15 am – 11:00 am
 
Body Barre 11:30 am
Body Barre
Jun 8 @ 11:30 am – 12:15 pm
 
X-Fit 5:00 pm
X-Fit
Jun 8 @ 5:00 pm – 5:45 pm
 
9
Bodypump 8:15 am
Bodypump
Jun 9 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jun 9 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 10:30 am
Spin
Jun 9 @ 10:30 am – 11:15 am
 
10
Spin 7:00 am
Spin
Jun 10 @ 7:00 am – 7:45 am
 
Move Freely – Endurance 8:15 am
Move Freely – Endurance
Jun 10 @ 8:15 am – 9:00 am
 
Core focus 9:00 am
Core focus
Jun 10 @ 9:00 am – 9:15 am
 
Body Blast 9:30 am
Body Blast
Jun 10 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jun 10 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Pilates 10:30 am
Pilates
Jun 10 @ 10:30 am – 11:30 am
 
Express Core 12:30 pm
Express Core
Jun 10 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Bodyattack 5:45 pm
Bodyattack
Jun 10 @ 5:45 pm – 6:30 pm
 
Spin 6:00 pm
Spin
Jun 10 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Metafit 6:45 pm
Metafit
Jun 10 @ 6:45 pm – 7:15 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jun 10 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Bodypump 7:30 pm
Bodypump
Jun 10 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
X-Fit 8:30 pm
X-Fit
Jun 10 @ 8:30 pm – 9:30 pm
 
11
Spin 6:15 am
Spin
Jun 11 @ 6:15 am – 7:00 am
 
Pilates 8:15 am
Pilates
Jun 11 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jun 11 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jun 11 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Kettlercise 10:00 am
Kettlercise
Jun 11 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Vets Tennis 1:30 pm
Vets Tennis
Jun 11 @ 1:30 pm – 3:45 pm
Winter £5.00 Summer £3.00
Bodypump 5:30 pm
Bodypump
Jun 11 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Cardio Tennis 6:00 pm
Cardio Tennis
Jun 11 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
Spin 6:00 pm
Spin
Jun 11 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Step Fusion 6:30 pm
Step Fusion
Jun 11 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jun 11 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Pilates – Foundations 7:45 pm
Pilates – Foundations
Jun 11 @ 7:45 pm – 8:45 pm
 
12
Spin 7:00 am
Spin
Jun 12 @ 7:00 am – 7:45 am
 
Move freely – Flexibility 8:15 am
Move freely – Flexibility
Jun 12 @ 8:15 am – 9:00 am
 
Core focus 9:00 am
Core focus
Jun 12 @ 9:00 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jun 12 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jun 12 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Yoga 10:45 am
Yoga
Jun 12 @ 10:45 am – 12:00 pm
 
Express Power 12:30 pm
Express Power
Jun 12 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
CX Worx 6:00 pm
CX Worx
Jun 12 @ 6:00 pm – 6:30 pm
 
Spin Express 6:15 pm
Spin Express
Jun 12 @ 6:15 pm – 6:45 pm
 
Bodybalance 6:30 pm
Bodybalance
Jun 12 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jun 12 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Pilates 7:30 pm
Pilates
Jun 12 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
Social Doubles Evening 8:30 pm
Social Doubles Evening
Jun 12 @ 8:30 pm – 10:00 pm
 
13
Spin 6:15 am
Spin
Jun 13 @ 6:15 am – 7:00 am
 
Spin 8:00 am
Spin
Jun 13 @ 8:00 am – 8:45 am
 
CX Worx 9:30 am
CX Worx
Jun 13 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jun 13 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Bodybalance 10:00 am
Bodybalance
Jun 13 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:00 am
Pilates
Jun 13 @ 11:00 am – 12:00 pm
 
Cardio Tennis 1:00 pm
Cardio Tennis
Jun 13 @ 1:00 pm – 2:00 pm
 
Bodypump 5:30 pm
Bodypump
Jun 13 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Sosa Dance Fitness 6:30 pm
Sosa Dance Fitness
Jun 13 @ 6:30 pm – 7:15 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jun 13 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Yoga 7:30 pm
Yoga
Jun 13 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
14
Spin 8:00 am
Spin
Jun 14 @ 8:00 am – 8:45 am
 
Bodypump 8:15 am
Bodypump
Jun 14 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Body Attack 9:30 am
Body Attack
Jun 14 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jun 14 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Metafit 10:30 am
Metafit
Jun 14 @ 10:30 am – 11:00 am
 
Pilates 11:15 am
Pilates
Jun 14 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
Express Strength 12:30 pm
Express Strength
Jun 14 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Vets Tennis 2:30 pm
Vets Tennis
Jun 14 @ 2:30 pm – 5:45 pm
 
Hiit 5:30 pm
Hiit
Jun 14 @ 5:30 pm – 6:15 pm
 
Spin 6:30 pm
Spin
Jun 14 @ 6:30 pm – 7:15 pm
 
15
Bodyattack 9:00 am
Bodyattack
Jun 15 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Spin 9:15 am
Spin
Jun 15 @ 9:15 am – 10:00 am
 
Bodybalance 10:15 am
Bodybalance
Jun 15 @ 10:15 am – 11:15 am
 
Spin 10:15 am
Spin
Jun 15 @ 10:15 am – 11:00 am
 
Body Barre 11:30 am
Body Barre
Jun 15 @ 11:30 am – 12:15 pm
 
X-Fit 5:00 pm
X-Fit
Jun 15 @ 5:00 pm – 5:45 pm
 
16
Bodypump 8:15 am
Bodypump
Jun 16 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jun 16 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 10:30 am
Spin
Jun 16 @ 10:30 am – 11:15 am
 
17
Spin 7:00 am
Spin
Jun 17 @ 7:00 am – 7:45 am
 
Move Freely – Endurance 8:15 am
Move Freely – Endurance
Jun 17 @ 8:15 am – 9:00 am
 
Core focus 9:00 am
Core focus
Jun 17 @ 9:00 am – 9:15 am
 
Body Blast 9:30 am
Body Blast
Jun 17 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jun 17 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Pilates 10:30 am
Pilates
Jun 17 @ 10:30 am – 11:30 am
 
Express Core 12:30 pm
Express Core
Jun 17 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Bodyattack 5:45 pm
Bodyattack
Jun 17 @ 5:45 pm – 6:30 pm
 
Spin 6:00 pm
Spin
Jun 17 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Metafit 6:45 pm
Metafit
Jun 17 @ 6:45 pm – 7:15 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jun 17 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Bodypump 7:30 pm
Bodypump
Jun 17 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
X-Fit 8:30 pm
X-Fit
Jun 17 @ 8:30 pm – 9:30 pm
 
18
Spin 6:15 am
Spin
Jun 18 @ 6:15 am – 7:00 am
 
Pilates 8:15 am
Pilates
Jun 18 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jun 18 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jun 18 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Kettlercise 10:00 am
Kettlercise
Jun 18 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Vets Tennis 1:30 pm
Vets Tennis
Jun 18 @ 1:30 pm – 3:45 pm
Winter £5.00 Summer £3.00
Bodypump 5:30 pm
Bodypump
Jun 18 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Cardio Tennis 6:00 pm
Cardio Tennis
Jun 18 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
Spin 6:00 pm
Spin
Jun 18 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Step Fusion 6:30 pm
Step Fusion
Jun 18 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jun 18 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Pilates – Foundations 7:45 pm
Pilates – Foundations
Jun 18 @ 7:45 pm – 8:45 pm
 
19
Spin 7:00 am
Spin
Jun 19 @ 7:00 am – 7:45 am
 
Move freely – Flexibility 8:15 am
Move freely – Flexibility
Jun 19 @ 8:15 am – 9:00 am
 
Core focus 9:00 am
Core focus
Jun 19 @ 9:00 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jun 19 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jun 19 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Yoga 10:45 am
Yoga
Jun 19 @ 10:45 am – 12:00 pm
 
Express Power 12:30 pm
Express Power
Jun 19 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
CX Worx 6:00 pm
CX Worx
Jun 19 @ 6:00 pm – 6:30 pm
 
Spin Express 6:15 pm
Spin Express
Jun 19 @ 6:15 pm – 6:45 pm
 
Bodybalance 6:30 pm
Bodybalance
Jun 19 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jun 19 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Pilates 7:30 pm
Pilates
Jun 19 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
Social Doubles Evening 8:30 pm
Social Doubles Evening
Jun 19 @ 8:30 pm – 10:00 pm
 
20
Spin 6:15 am
Spin
Jun 20 @ 6:15 am – 7:00 am
 
Spin 8:00 am
Spin
Jun 20 @ 8:00 am – 8:45 am
 
CX Worx 9:30 am
CX Worx
Jun 20 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jun 20 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Bodybalance 10:00 am
Bodybalance
Jun 20 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:00 am
Pilates
Jun 20 @ 11:00 am – 12:00 pm
 
Cardio Tennis 1:00 pm
Cardio Tennis
Jun 20 @ 1:00 pm – 2:00 pm
 
Bodypump 5:30 pm
Bodypump
Jun 20 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Sosa Dance Fitness 6:30 pm
Sosa Dance Fitness
Jun 20 @ 6:30 pm – 7:15 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jun 20 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Yoga 7:30 pm
Yoga
Jun 20 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
21
Spin 8:00 am
Spin
Jun 21 @ 8:00 am – 8:45 am
 
Bodypump 8:15 am
Bodypump
Jun 21 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Body Attack 9:30 am
Body Attack
Jun 21 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jun 21 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Metafit 10:30 am
Metafit
Jun 21 @ 10:30 am – 11:00 am
 
Pilates 11:15 am
Pilates
Jun 21 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
Express Strength 12:30 pm
Express Strength
Jun 21 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Vets Tennis 2:30 pm
Vets Tennis
Jun 21 @ 2:30 pm – 5:45 pm
 
Hiit 5:30 pm
Hiit
Jun 21 @ 5:30 pm – 6:15 pm
 
Spin 6:30 pm
Spin
Jun 21 @ 6:30 pm – 7:15 pm
 
22
Bodyattack 9:00 am
Bodyattack
Jun 22 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Spin 9:15 am
Spin
Jun 22 @ 9:15 am – 10:00 am
 
Bodybalance 10:15 am
Bodybalance
Jun 22 @ 10:15 am – 11:15 am
 
Spin 10:15 am
Spin
Jun 22 @ 10:15 am – 11:00 am
 
Body Barre 11:30 am
Body Barre
Jun 22 @ 11:30 am – 12:15 pm
 
X-Fit 5:00 pm
X-Fit
Jun 22 @ 5:00 pm – 5:45 pm
 
23
Bodypump 8:15 am
Bodypump
Jun 23 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jun 23 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 10:30 am
Spin
Jun 23 @ 10:30 am – 11:15 am
 
24
Spin 7:00 am
Spin
Jun 24 @ 7:00 am – 7:45 am
 
Move Freely – Endurance 8:15 am
Move Freely – Endurance
Jun 24 @ 8:15 am – 9:00 am
 
Core focus 9:00 am
Core focus
Jun 24 @ 9:00 am – 9:15 am
 
Body Blast 9:30 am
Body Blast
Jun 24 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jun 24 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Pilates 10:30 am
Pilates
Jun 24 @ 10:30 am – 11:30 am
 
Express Core 12:30 pm
Express Core
Jun 24 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Bodyattack 5:45 pm
Bodyattack
Jun 24 @ 5:45 pm – 6:30 pm
 
Spin 6:00 pm
Spin
Jun 24 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Metafit 6:45 pm
Metafit
Jun 24 @ 6:45 pm – 7:15 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jun 24 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Bodypump 7:30 pm
Bodypump
Jun 24 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
X-Fit 8:30 pm
X-Fit
Jun 24 @ 8:30 pm – 9:30 pm
 
25
Spin 6:15 am
Spin
Jun 25 @ 6:15 am – 7:00 am
 
Pilates 8:15 am
Pilates
Jun 25 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Metafit 9:30 am
Metafit
Jun 25 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jun 25 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Kettlercise 10:00 am
Kettlercise
Jun 25 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Vets Tennis 1:30 pm
Vets Tennis
Jun 25 @ 1:30 pm – 3:45 pm
Winter £5.00 Summer £3.00
Bodypump 5:30 pm
Bodypump
Jun 25 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Cardio Tennis 6:00 pm
Cardio Tennis
Jun 25 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
Spin 6:00 pm
Spin
Jun 25 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Step Fusion 6:30 pm
Step Fusion
Jun 25 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jun 25 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Pilates – Foundations 7:45 pm
Pilates – Foundations
Jun 25 @ 7:45 pm – 8:45 pm
 
26
Spin 7:00 am
Spin
Jun 26 @ 7:00 am – 7:45 am
 
Move freely – Flexibility 8:15 am
Move freely – Flexibility
Jun 26 @ 8:15 am – 9:00 am
 
Core focus 9:00 am
Core focus
Jun 26 @ 9:00 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jun 26 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jun 26 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Yoga 10:45 am
Yoga
Jun 26 @ 10:45 am – 12:00 pm
 
Express Power 12:30 pm
Express Power
Jun 26 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
CX Worx 6:00 pm
CX Worx
Jun 26 @ 6:00 pm – 6:30 pm
 
Spin Express 6:15 pm
Spin Express
Jun 26 @ 6:15 pm – 6:45 pm
 
Bodybalance 6:30 pm
Bodybalance
Jun 26 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jun 26 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Pilates 7:30 pm
Pilates
Jun 26 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
Social Doubles Evening 8:30 pm
Social Doubles Evening
Jun 26 @ 8:30 pm – 10:00 pm
 
27
Spin 6:15 am
Spin
Jun 27 @ 6:15 am – 7:00 am
 
Spin 8:00 am
Spin
Jun 27 @ 8:00 am – 8:45 am
 
CX Worx 9:30 am
CX Worx
Jun 27 @ 9:30 am – 10:00 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jun 27 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Bodybalance 10:00 am
Bodybalance
Jun 27 @ 10:00 am – 11:00 am
 
Pilates 11:00 am
Pilates
Jun 27 @ 11:00 am – 12:00 pm
 
Cardio Tennis 1:00 pm
Cardio Tennis
Jun 27 @ 1:00 pm – 2:00 pm
 
Bodypump 5:30 pm
Bodypump
Jun 27 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
Sosa Dance Fitness 6:30 pm
Sosa Dance Fitness
Jun 27 @ 6:30 pm – 7:15 pm
 
Spin 7:00 pm
Spin
Jun 27 @ 7:00 pm – 7:45 pm
 
Yoga 7:30 pm
Yoga
Jun 27 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
28
Spin 8:00 am
Spin
Jun 28 @ 8:00 am – 8:45 am
 
Bodypump 8:15 am
Bodypump
Jun 28 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Body Attack 9:30 am
Body Attack
Jun 28 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 9:30 am
Spin
Jun 28 @ 9:30 am – 10:15 am
 
Metafit 10:30 am
Metafit
Jun 28 @ 10:30 am – 11:00 am
 
Pilates 11:15 am
Pilates
Jun 28 @ 11:15 am – 12:15 pm
 
Express Strength 12:30 pm
Express Strength
Jun 28 @ 12:30 pm – 1:00 pm
 
Vets Tennis 2:30 pm
Vets Tennis
Jun 28 @ 2:30 pm – 5:45 pm
 
Hiit 5:30 pm
Hiit
Jun 28 @ 5:30 pm – 6:15 pm
 
Spin 6:30 pm
Spin
Jun 28 @ 6:30 pm – 7:15 pm
 
29
Bodyattack 9:00 am
Bodyattack
Jun 29 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Spin 9:15 am
Spin
Jun 29 @ 9:15 am – 10:00 am
 
Bodybalance 10:15 am
Bodybalance
Jun 29 @ 10:15 am – 11:15 am
 
Spin 10:15 am
Spin
Jun 29 @ 10:15 am – 11:00 am
 
Body Barre 11:30 am
Body Barre
Jun 29 @ 11:30 am – 12:15 pm
 
X-Fit 5:00 pm
X-Fit
Jun 29 @ 5:00 pm – 5:45 pm
 
30
Bodypump 8:15 am
Bodypump
Jun 30 @ 8:15 am – 9:15 am
 
Bodypump 9:30 am
Bodypump
Jun 30 @ 9:30 am – 10:30 am
 
Spin 10:30 am
Spin
Jun 30 @ 10:30 am – 11:15 am